Chock, Traumer, Kriser, PTSD

Med terapiformen "Somatic Experience" (SE) er det muligt at arbejde med følgerne af kriser, chok og traumer, Post Traumatisk Stress (PTSD) uanset om de er akutte eller ligger langt tilbage i tiden.

Mange mennesker kommer desværre ud for voldsomme og traumatiske oplevelser i deres liv - og det sætter sig i kroppen og giver smerter og ubehag, både fysisk og psykisk. Overvældende oplevelser som vold, tab, ulykker, operationer, fald og familiære og/eller sociale kriser påvirker nervesystemet. Det kan hæmmer livskraften mange år efter hvis de ikke behandles.

Chok og traumer bliver ofte "fastfrosset" i organismen, hvilket får os til at reagere, som om faren stadig er til stede. Vi oplever os måske konstant på vagt eller føler os hjælpeløse og overvældede. Det er ikke selve begivenheden, der udløser traumet, men personens reaktion på oplevelsen.

Denne belastning påvirker vores hverdag og hæmmer vores livsglæde og kan føre til nedsat livskvalitet, depressioner og forskellige fysiske symptomer.

SE hjælper på en meget blid måde med til at frigøre den energi der er blevet ophobet i nervesystemet og som nu sidder i kroppen som hovedpine, træthed, angst osv. Kroppen og nervesystemet støttes i at give slip på specifikke belastende oplevelser, med en større livsglæde til følge

Jeg er trænet i at arbejde med SE-metoden af Diane Poole Heller, Peter Levine og andre internationale trænere

Fortsættes:

Tilbage til forrige side