Hvad er hypnose

Hypnose et naturligt fænomen - noget vi alle kender fra vores hverdag. Hypnose minder nok mest af alt om dagdrømmeri. Det er en trancetilstand, hvor alle andre indtryk end dem, hypnotisøren gør gældende, er lukket ude.

I denne tilstand er man modtagelig over for de forslag, som hypnotisøren giver en - disse er altid aftalt på forhånd - og man kan lade være at følge et forslag, hvis man ikke accepterer det

Denne hypnotiske tilstand er meget givende fordi den bringer os i kontakt med vores indre ressourcer, evner og informationer, som vi har samlet i løbet af vores liv og lagret i vores indre "arkiv" Det kalder vi vores ubevidste sind. Hypnose/trance er en tilstand, hvor man går bagom det bevidste sinds begrænsende kritiske faktorer og kommunikerer direkte med det ubeviste sind.

Hypnose er et nænsomt og virkningsfuldt terapeutisk værktøj og meget effektivt til at fjerne uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre

I hypnosesessionen bliver man guidet ind i en afslappet trancetilstand, man kommer i kontakt med tilstande og ressourcer, som man normalt ikke er i kontakt med.

Når en person er i trance kan vedkommende via sin underbevidsthed finde frem til de ressourcer og stærke sider der er brug for, for at kunne ændre på de dårlige vaner eller hæmmende overbevisninger, som man har levet efter indtil nu. Du kender sikkert bemærkninger som "Jeg dur ikke til det boglige" eller Jeg bliver nervøs hver gang jeg skal til eksamen" ”jeg er ikke god nok osv.” Dette kan heales i det terapeutiske rum i trygge og varme omgivelser

Læs også:
Hypnose
Hvordan er det at være hypnotiseret?
Hvad kan hypnose kan bruges til?

Tilbage til forrige side