Eksamensangst - Præstationsangst

Der er mange, der kender til nervøsiteten, frygten, sveden, ubehaget ved at skulle præstere og derefter vurderes. Nogle formår at bruge angsten som et kick, men har eksamensangsten eller præstationsangsten taget fat i dig, kan det desværre betyde, at du glemmer, mister overblik, har svært ved at formulere dig, kan ikke få fat i indlært stof og kommer til at vise et forkert og misvisende billede af sig selv, dine evner og kundskaber.

Grunden til at det er svært for dig kan være, at der i dit ubevidste sind er nogle negative tankerækker, der gør dig nervøs. Det kan være gamle billede, oplevelser eller gamle overbevisninger der dukker op såsom "Jeg bliver usikker, når jeg bliver presset", "Klappen går ned", "Det kan jeg ikke finde ud af..osv."

At tænke sådan, kan hænge sammen at du har oplevet noget ubehageligt i forbindelse med en tidligere præstation, hvor du blev kritiseret eller ikke følte sig god nok. men det er ikke denne oplevelse i sig selv, der skaber problemet - det er hvordan du tænker om den i dag.

I terapien kan du arbejde med dette, så du bliver bevidst om, hvad det er, der stresser dig i eksamenssituationen og få redskaber til at håndtere angst og usikkerhed. Din angst minimeres så du kan bevare overblikket i pressede situationer.

Tilbage til forrige side