Kommunikation

At se en sag fra flere sider

I parterapien vil også komme til at arbejde med, hvordan I kan blive bedre til at stille jer udenfor, os se hvad der sker i en konfliktsituation. Blive i stand til at se en situation ud fra jeres egen og den andens synspunkt og gå et skridt tilbage og se det hele udefra.

For at forstå hvad der sker i samværet og samspillet imellem to mennesker arbejdes der med bevidstgørelse af det bevidste og det ubevidste kropssprog. Herigennem får I en forståelse for de mekanismer der gør, at I går fejl af hinanden og lærer nye måder at konfliktløse og samtale på.

Er I kørt fast og hverdagen er blevet glædesløs, konfliktfyldt eller en rutine, og I har lyst til at arbejde med jeres forhold kan det være givende at gå i partterapi og bl. a. arbejde med jeres måde at kommunikere på.

Alle mennesker gør det bedste de kan med de ressourcer de har til rådighed, så hvorfor ikke udnytte dem til noget godt, brugbart og positivt som at få det bedre i sit parforhold

Mennesker gør det bedste de kan med de forhåndenværende ressourcer.

Der er en positiv intention bag enhver adfærd.

Tilbage til forrige side