NLP

NLP er et psykologisk værktøj, der kan bruges i mange sammenhænge i dagligdagen, i forhold til familie og børn, på arbejdspladsen og til undervisning. Fysisk og psykisk sundhed, personlig udvikling og i et psykoterapeutisk terapiforløb.

Neuro
står for vores oplevelser/tanker, der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vores nervesystem (hjernen) gennem vores 5 sanser.

 

Lingvistisk
står for, hvordan vi så at sige ubevidst skaber de programmer, vi fungerer efter i dagligdagen. Hvordan den indre bearbejdning af oplevelser kommer til udtryk i vores sprog og kropssprog.

 

Programmering
er den måde, hvorpå vi anvender vores oplevelser og hvordan vi handler og "tolker" på dem positivt eller negativt. To mennesker kan opleve det sammen men de reagere fuldstændigt forskelligt, ud fra  hvordan de er ”programmeret” i fortiden.  Så programmering handler om hvordan vi forstår verden.

 

NLP tager udgangspunkt i respekten for andre menneskers model af verden. Vi lærer at respektere andre som de er.

Det gøres i erkendelsen af, at netop menneskers forskellighed betyder, at andre mennesker rummer ressourcer, som vi kan lære noget af

Hvilke indre landkort har vi lavet igennem livet, om hvad der er rigtig, eller forkert eller om jeg er god nok, eller værd at holde af? Hvis disse landkort skaber problemer, konflikter eller ligefrem sygdomme, kan vi ved hjælp af de mange effektive metoder og processer, der findes indenfor NLP, finde nye veje til at ændre på adfærd, tankegange eller overbevisninger der står i vejen for det vi gerne vil med vores liv.

Betydningen af din kommunikation er lig med den respons du får.

Læs også:
Hvad kan NLP bruges til?

Hypnose

Tilbage til forrige side